Recent BD-onderzoek toegevoegd aan WikipediA

Op verzoek van de BD-vereniging is GROENtekst op zoek gegaan naar relevant en recent onderzoek naar de biodynamische landbouw. Onderstaande tekst is toegevoegd aan Wikipedia-zoekterm Biologisch-dynamische landbouw, onder het kopje Wetenschappelijk onderzoek:

In 2019 en 2020 vindt op universiteiten over de hele wereld onderzoek plaats aan de biodynamische landbouw en hoe deze zich onderscheidt van andere biologische methoden. Uit veldexperimenten aan de universiteit van Paraná (Brazilië) blijkt dat biodynamische preparaten de groei van de planten bevorderen. Deze planten zijn met dezelfde organische compost bemest als de controlegroep. De biodynamische planten blijken productiever en tonen een grotere weerstand tegen ziekte (Piva, 2020). https://doi.org/10.21206/rbas.v10i1.9562 Aan de universiteit van Lucknow (India) is de werkzaamheid van de preparaten uit de biodynamische landbouw is onderzocht door de nuttige microben te isoleren en te karakteriseren. Hieruit blijkt een zeer gunstig effect op de compostering, de bodemgezondheid en uiteindelijk op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen (Ram, 2019). https://www.researchgate.net/publication/331167395_Microbial Studies van de universiteit van Giresun (Turkije) tonen aan dat biodynamische producten langer vers blijven, smaakvoller zijn en een lager nitraat-gehalte hebben. Bij consumenten van biodynamische voeding is een grotere vitaliteit aangetoond, afname van allergische reacties en in het algemeen positieve effecten op de gezondheid. (Karaosmanoğlu,2020). (PDF) Biodynamic Food (researchgate.net) 

De verbinding mens en bouwkunst – Piet Sieperda in Motief (2020)

Het door Steiner ontworpen Goetheanum in Dornach

Op de heuvel van Dornach gaat docent en onderzoeker Piet Sieperda op zoek naar het concept dat ten grondslag ligt aan de bouwkunst van Rudolf Steiner. Uitgangspunt zijn observaties aan het Goetheanum en andere door hem ontworpen gebouwen en Steiners uitspraak dat de bouwkunst een projectie is van de wetmatigheden in het menselijk lichaam. 

"Het was gedurende onze zoektocht de vraag of we op grond van de gevonden resultaten tot een goed architectuurconcept konden komen. Het meest karakteristieke van Steiners aanpak van de architectuur blijkt het dynamische deel van een bouwwerk. Je moet aan het gebouw kunnen zien dat het goed op de grond staat, dat het goed het dak draagt en dat het min of meer een voorwaartse beweging laat zien. Bijkomend is dan een statisch deel aan de achterkant. (...) Ook kunnen we kijken of functies verdeeld kunnen worden over het linker- of het rechterdeel van het gebouw. Zo is er een werkbaar concept waarmee we toekomstige bouwprojecten kunnen laten ontstaan."

Onder redactie van GROENtekst verschenen in Motief 248 van december 2020. Onderstaand enkele fragmenten.

 
 
 
 
 

Foute bemesting - Anton Nigten in Ekoland (2017)

Dat gebruik van kunstmest gevolgen heeft voor de mineralenbalans in de bodem is te begrijpen, maar hoe dit doorwerkt in de samenstelling van onze voedingsmiddelen en vervolgens in ons lichaam is nog nauwelijks bekend. Anton Nigten onderzoekt dit en heeft onlangs zijn eerste resultaten bekend gemaakt op het Down2Earth-symposium in Wageningen.

Het betoog van Nigten begint bij de fabel dat zuivelproducten goed zouden zijn voor de ontwikkeling van onze botten. Dit is in tegenspraak met de toenemende gevallen van botontkalking, juist in ons land, ondanks een generaties lange promotie van melk (van ‘Goed voor elk’ en ‘Joris Driepinter’ tot ‘De witte motor’).

Het nog meer generaties durende gebruik van kunstmest (later nog aangevuld met drijfmest), met overmatige toevoeging van stikstof, fosfor en kalium aan de gewassen, heeft de mineralenbalans ernstig verstoord, zowel in de bodem als in onze voedingsgewassen. Met name de onbalans tussen calcium en magnesium in ons lichaam, vertaalt zich in zwakke botten. 

Mei 2017 verschenen in Ekoland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekoland - mei 2017

Ekoland - mei 2017

Help Humus in tijdschrift Bodem - Jan Diek van Mansvelt in Bodem (2015)

Bodem - augustus 2015

De actie Help Humus – eet de grond gezond! is verschenen in het vakblad voor bodemkundigen. Het tijdschrift Bodem wijdt in augustus 2015 drie pagina’s aan "De bodem: weten, eten en geweten".

Een artikel grondig onderbouwd met recente literatuur en geschreven met Jan Diek van Mansvelt onder redactie van GROENtekst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodem - augustus 2015

Bodem - augustus 2015

Bodem - augustus 2015