Binnenkort bij GROENtekst:

De komende maanden zijn onderstaande publicaties te verwachten bij GROENtekst:

Lesmateriaal voor de Opleiding Fenomenologie voor vrijeschoolleraren, concept Transitie colaitie Voedsel, bijdragen aan de website van Gaia Bodemonderzoek en boekbespreking voor Motief.

Daarnaast maandelijks EVERgreen columns uit De Natuurkalender en uit Jonas.

Klik voor de uitgewerkte planning op In voorbereiding! 

 • Concept duurzame landbouw

  De Transitiecoalitie Voedsel (TCV) is een overleg van deskundigen betrokken bij de transitie naar een duurzame landbouw.
  TCV-lid Van IJzendoorn, heeft een team van auteurs gemobiliseerd voor een productie-gerichte aanvulling op een eerder visiedocument van de TCV. Eindredactie GROENtekst.

  > Klik op de titel voor Inhoud en voorwoord

 • Vervolg reader Fenomenologie

  Bij de Opleiding Fenomenologie 2017
  is bij elk lesblok een nieuw deel van de reader verschenen.
  Een door de oude generatie docenten van de bètavakken nieuw ontwikkelde opleiding voor bovenbouwleraren van de vrijescholen. GROENtekst verzorgt het lesmateriaal bij de vakken biologie, natuur- en scheikunde.

  > Reader in 5 delen te downloaden.

 • Recensie herdruk Sekem

  Een geactualiseerde en sterk bewerkte herdruk van het levensverhaal van Ibrahim Abouleish. De laatste 40 jaar ervan vallen volledig samen met de realisatie van zijn droom: Sekem, een bloeiende oase in de woestijn van Egypte.
  Boekbespreking verschijnt eind dit jaar in Motief: van opstandingsvisioen tot wereldwijde inspiratiebron.

  > Motief van 17 december 2017.