• Bespreking 'Metamorphosen'

  Schilperoords "Metamorphosen im Pflanzenreich" gaat terug naar Goethe’s benadering van planten, die we nu de (goetheanistische) fenomenologie noemen.

  > Een boekbespreking die aangeeft hoe de fenomenologie zich de afgelopen jaren heeft verder ontwikkeld en de plaats van Schilperoord daarin. Klik op de titel!

 • Reader Opleiding Fenomenologie

  Verbonden zijn met de natuur, hoe doe je dat? Op de vrijeschool leer je dat bij biologie, natuur- en scheikunde. De oude generatie docenten van de bètavakken biedt een Opleiding Fenomenologie voor bovenbouwleraren.

  > GROENtekst verzorgt een reader bij elk blok en een website. Klik op de titel!

 • Werkboek tentoonstelling

  De tentoonstelling 'Metamorphose Mensch & Tier' laat een verrassend beeld zien van de evolutie van mens en dier. In deze antroposofische visie blijken evolutie en schepping hand in hand te gaan. De tentoonstelling laat dier en mens in een onderlinge samenhang zien op basis van Goethe's metamorfose-studies.
  > GROENtekst presenteert hier een ontwerp voor een Nederlandstalig werkboek.