• Bespreking 'Metamorphosen'

  Schilperoords "Metamorphosen im Pflanzenreich" gaat terug naar Goethe’s benadering van planten, die we nu de (goetheanistische) fenomenologie noemen.

  > Een boekbespreking die aangeeft hoe de fenomenologie zich de afgelopen jaren heeft verder ontwikkeld en de plaats van Schilperoord daarin. Klik op de titel!

 • Reader Opleiding Fenomenologie

  Verbonden zijn met de natuur, hoe doe je dat? Op de vrijeschool leer je dat bij biologie, natuur- en scheikunde. De oude generatie docenten van de bètavakken biedt een Opleiding Fenomenologie voor bovenbouwleraren.

  > GROENtekst verzorgt een reader bij elk blok en een website. Klik op de titel!

 • Vertaling 'Verde Brillante' en boekbespreking

  Mancuso noemt zich neurobioloog van planten. Daarmee verrijkt hij de biologie met een fenomenologische benadering die o.a. handen en voeten geeft aan de BD-landbouw .

  > Vertaling van het laatste hoofdstuk en voorpublicatie van de boekbespreking voor Dynamisch Perspectief. Klik op de titel!