• Congresverslag Levende bodem

  Hoe een betere bodem begint bij jezelf, de boodschap van de actie Help Humus, is voor iedereen voelbaar op het Down2Earth-symposium in Wageningen: producenten, onderzoekers en consumenten. Rond de kerstdagen van 2015 die daarop volgen maakt het artikel bijna tweehonderd reacties los.

  > Op Foodlog - www.foodlog.nl - 23 december 2015

 • Scripts bodemontwikkeling

  In de dynamiek van jonge naar oude bodems leer je de ondergrond kennen en dat is van belang voor een goed gebruik ervan in de land- en tuinbouw. In opdracht van GAIA Bodemonderzoek schrijft GROENtekst scripts en storyboards voor korte animaties van bodemprocessen.

  > Ook op de website van Goedbodembeheer. Klik op de titel.

 • Publicaties in Bodem en Ekoland

  Heeft de veranderde mineralenbalans in bodem en voedsel gevolgen voor onze gezondheid? Een interview met Anton Nigten over foute bemesting. In EKOLAND van mei 2017.

  In het vakblad voor bodemkundigen verscheen "De bodem: weten, eten en geweten". Met Jan Diek van Mansvelt onder redactie van GROENtekst.

  > Klik op de titel

Van Mansvelt: Mijn lied voor de bodem...

Welkom door Louise Vet

Herman Wijffels: Circulaire economie.

Joost Visser: Levende bodem opnieuw centraal stellen

In gesprek met de inleiders

Help Humus in YouTube!

Help Humus met Waldemar Torenstra