Opleiding Fenomenologie voor vrijeschoolleraren

Verbonden zijn met de natuur, hoe doe je dat? Op de vrijeschool leer je dat bij biologie, natuur- en scheikunde. In een Opleiding Fenomenologie wil de oude generatie docenten van de bètavakken hun enthousiasme voor de fenomenologische methode overdragen op de nieuwe generatie.

GROENtekst verzorgt het lesmateriaal en de website. Inmiddels zijn alle delen van de reader verschenen. De delen zijn - nog zonder de tussentijds verschenen aanvullingen - te downloaden op deze pagina. 

Bij de opleiding hoort deze website: www.fenomenen.com

webredactie: GROENtekst

Reader01_IntroOplFen_DEF_fcTNR

INTRODUCTIE BIJ DE OPLEIDING FENOMENOLOGIE (Reader deel 1)
In december verzonden aan de deelnemers en de rectoren.

Reader_Blok1_Fenomeen_DEF (1)

Reader bij blok 1 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 6-2-2017 (14 pag.)
Nog aan te vullen met Periode-opbouw en Evolutie.

Reader_Blok2_Fenomeen_DEF (1)

Reader bij blok 2 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 27-3-2017 (8 pag.)
Nog aan te vullen met Kleurfenomenologie en Organische chemie.

Reader_Blok3_Fenomeen_DEF

Reader bij blok 3 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 6-5-2017 (8 pag.)
Nog aan te vullen met Anorganische chemie en Menskunde.

Reader_Blok5_Fenomeen_slot

NIEUW: Reader bij blok 5 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 11 - 10 -2017 (9 pag.)
Met alle aanvullingen tussendoor beslaat de complete reader nu precies tweehonderd pagina's.