Opleiding Fenomenologie voor vrijeschoolleraren

Verbonden zijn met de natuur, hoe doe je dat? Op de vrijeschool leer je dat bij biologie, natuur- en scheikunde. In een Opleiding Fenomenologie draagt de oude generatie docenten van de bètavakken hun enthousiasme voor de fenomenologische methode over op de nieuwe generatie.

GROENtekst verzorgt het lesmateriaal en de website. In 2017  is voor het eerst een reader verschenen in zes delen. De delen zijn te downloaden op deze pagina en veerschijnen elke jaargang in aangepaste vorm op de bijbehorende website: www.fenomenen.com

De webredactie is in 2019 voor het derde jaar op rij in handen van GROENtekst

Reader01_IntroOplFen_DEF_fcTNR

INTRODUCTIE BIJ DE OPLEIDING FENOMENOLOGIE (Reader deel 1)
In december verzonden aan de deelnemers en de rectoren.

Reader_Blok1_Fenomeen_DEF (1)

Reader bij blok 1 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 6-2-2017 (14 pag.)
Nog aan te vullen met Periode-opbouw en Evolutie.

Reader_Blok2_Fenomeen_DEF (1)

Reader bij blok 2 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 27-3-2017 (8 pag.)
Nog aan te vullen met Kleurfenomenologie en Organische chemie.

Reader_Blok3_Fenomeen_DEF

Reader bij blok 3 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 6-5-2017 (8 pag.)
Nog aan te vullen met Anorganische chemie en Menskunde.

Reader_Blok5_Fenomeen_slot

NIEUW: Reader bij blok 5 van de Opleiding Fenomenologie.
Definitieve versie 11 - 10 -2017 (9 pag.)
Met alle aanvullingen tussendoor beslaat de complete reader nu precies tweehonderd pagina's.