Bespreking "Metamorphosen im Pflanzenreich"

Dynamisch Perspectief - jubileumnummer juni 2012

"Metamorphosen im Pflanzenreich" – Peer Schilperoord (2011)

Deze boekbespreking in het jubileumnummer bij 75 jaar BD-vereniging voert terug naar de wortels van de biodynamische landbouw: de dynamische waarnemingsmethode van J.W. von Goethe (1749-1832), later goetheanistische fenomenologie genoemd.

Met name de manier waarop Goethe als eerste de bladmetamorfose bij planten heeft beschreven (1790), is in de afgelopen 75 jaar een beproefde manier gebleken om inzicht te krijgen in de werkzaamheid van de biodynamische methode.

Peer Schilperoord maakt de verdere studie hiervan tot zijn levenswerk. Onderaan deze pagina fragmenten uit de voorafgaande mailwisseling met de auteur.

Bespreking in Dynamisch perspectief (juni 2012)

Dynamisch Perspectief - juni 2012

Dynamisch Perspectief - juni 2012

Mailwisseling met de auteur

Date: Mon, 7 May 2012
Subject: Re: recensie Metamorphosen im Pflanzenreich

“Beste Pieter,

(…) wat ik met mijn boek bereiken wil, is een vernieuwing van Goethes leer van de metamorfose. Veel mensen hebben het gevoel, dat met Goethe alles gezegd is over de metamorfose. Een nieuw element is o.a. de blikrichting polariteit met betrekking tot de metamorfose (….). Dit Element vindt zich al bij Goethe, in mijn boek heb ik het verder uitgewerkt.
(…) Ik heb inderdaad waar nodig afstand genomen van Bockemühl. Ik beschouw hem niet als mijn leermeester, wat de morfologie betreft, ook al heb ik het studiejaar bij hem gedaan. Bockemühl is te weinig morfoloog. Van hem heb ik vooral de algemeen fenomenologische blikrichting leren kennen.
Ik zie mezelf niet zozeer als leerling van Bockemühl of wie dan ook. Ik heb geprobeerd, dat te verdiepen, waar ik vond, dat zij zijn staan gebleven, daarbij heb ik gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de morfologie. (…)
Ik ben benieuwd naar je recensie,

met de hartelijke groeten, Peer Schilperoord.”

Date: Mon, 25 Jun 2012
Subject: Re: recensie Metamorphosen im Pflanzenreich

“ Beste Pieter, 
hartelijk bedankt voor je recensie. Ik meld me, als ik reacties krijg. Ik kan me in de recensie terug vinden. Het is belangrijk om aan te knopen bij de Nederlandse Literatuur, bij Frits Julius. (…)

Met de hartelijke groeten, Peer Schilperoord